7 שירת יידיש באמריקה

תרבות יידיש הייתה מסועפת במרכזי תרבות שוני אופי מסביב לכדור הארץ , בסוגות כתיבה שונות ודמויות סופרים מגוונות . לא כאן המקום לכתוב את ההיסטוריה של ענף פורה זה בתרבות היהודית . עתה אתבונן ממעוף הציפור בכמה תופעות לדוגמה ובפרט : שירת יידיש באמריקה .  אל הספר
כרמל

בנימין הרשב