הדחף החיובי

החותם שהטביעו אנשים ממוצא יהודי על תחומים רבים של העולם המודרני - וגם על התרבות היהודית הפנימית שנוצרה באותו זמן - לא היה אפשרי אלמלא הכוחות החיוביים שהשלימו את הרחף השלילי . בשל המגוון הגדול של הגילויים החיוביים האלה והאשכולות הסבוכים של המוטיבציות המנוגדות ( בניגוד לשלילה המשותפת לכל הזרמים , ( אין זה אפשרי לדון בכך כאן בצורה מלאה , ועל כן אסתפק בהצבעה על כמה נקודות . שחרורו של היחיד ממערכת שלמה של נקודות ציון ונורמות מסורתיות ברקע שלו , הקל עליו להטיל ספק בתאוריות מקובלות ובידע בעולם הכללי . הוא היה אדם שעשה את עצמו ( או בנו או בתו של אדם כזה ) ויכול היה לחשוב מחדש על כל דבר למן ההתחלה . בו בזמן , בעיניו שלו , מוצאו לא היה ממעמד נחות , אלא מחוץ לתרבות השלטת , והוא ניחן בביטחון הפנימי של "אצולת . "הרוח לגבי רבים , עוצמת המרידה במסורת פעלה בכוח האינרציה גם נגד מסורות חיצוניות . הדבר תוגבר על ידי ההרגלים "היהודיים" של הטלת ספק בלתי פוסקת , העלאת אפשרות של תשובות חלופיות , ושימוש במטא לשון כדי לבחון את המשמעויות ואת התקפות של מילים . מערכת של תכונות אחרות ושל הרגלים רוחניים - עירנות , כ...  אל הספר
כרמל

בנימין הרשב