5 המהפכה היהודית המודרנית

והגירה הורי לא נרגעה בי רמי ממשיך עדין לשקשקבךפנוהי גם אחר ש ? כר הנח ה ? לי על מקומר . שגירה הורי לא נרגעה בי . יהודה עמיחי , "והגירת . "הורי ספרות יידיש כפי שאנחנו מכירים אותה כיום היא ענף אחד , ביטוי אחד , של המהפכה היהודית המודרנית שהתפתחה אחרי הפוגרומים של 1882-1881 ברוסיה , ואשר שינתה את פני התרבות והתודעה ואת עצם אופני הקיום היהודי .  אל הספר
כרמל

בנימין הרשב