4 סמיוטיקה של תקשורת ביידיש

אולי שמעת דברים מקסימים , מלבבים , רגשניים על יידיש , אבל יידיש היא שפה קשה , מיס רה . יידיש מחמירה ומדכאה ללא רחמים . כן , לעתים קרובות היא עדינה , חביבה , אבל היא יכולה להיות גם חומר נפץ באותה מידה פרצוף" . כמו סיר פרצוף" , "לילה כמו דלי של מזון חזירים" ( קונוטציות של חזיר מעניקות חריפות מיוחדת לכינויי הגנאי ביידיש . ( אם קיים בן שטן המעורר אותי לדבר באופן פרוע , ייתכן שהוא נמשך אלי עליירי השפה האלימה הזאת , חסרת הרחמים . סול בלו , האיש עם הרגל בפה וסיפורים אחרים התבטאות זו והתבטאויות דומות , לעתים סותרות , של ילידי תרבות יידיש , נדמה שהן מעניקות לשפה חיים משל עצמה , מנטליות , ערכים וגישות , מקור של עוצמה ושל תסכול גם יחד . מובן שאופיה של יידיש כאמצעי תקשורת ובמאגר של סמיוטיקה מיוחדת ושל "תפיסות העולם" של דובריה , הוא יסוד מהותי בהבנת השפה . דוברי יידיש חשו תמיד כי שפתם שונה מכל שפה אחרת , והיא מעניקה להם אמצעי ביטוי טעון ביותר . ההבדל היה בולט לעין בהשוואה לשפה הרשמית , ההגיונית , המסודרת והאינטלקטואלית , אך המנוכרת או הביורוקרטית , שהייתה נהוגה בחברות המערביות שלאחר ההשכלה . יידיש ...  אל הספר
כרמל

בנימין הרשב