המעגל הפנימי הוא היידיש הבסיסית; המעגל האמצעי מייצג את התחום של היידיש הממוזגת (האזורים המקווקווים מציינים את מקור הרכיבים, בלי להצביע על המזיגה ההדדית שלהם‭.(‬ מחוץ למעגל הזה, מסמנים השטחים המקווקוים את אזורי ההרחבה; קווי הנקודות מסמנים את האזורים הפתוחים לשאילות נוספות מן הלשונות השכנות.