רכיבי היידיש

ביידיש כפי שאנחנו מכירים אותה כיום , אנחנו עדיין יכולים לזהות כמה יסודות רומאניים , כמו "בענטשן" ( לברך , n , ( benedicere "לייענען" ( לקרוא , צורה טרום צרפתית שמקורה מ , (!^^ "קרעפלאך" ( השווה V , ( crepe "טשאלנט" ( צ'ולנט , מהמילה הצרפתית העתיקה , "cin" , chait מלטינית : ( caientem או כמה שמות פרטיים כמו יענטל D ) , ( Gemiie בונעם D ) , bonhomme איש טוב , בצרפתית , ( שניאור , Seniorn פייבל או פייבוש ( מלטינית , Phoebus או , ( Vivus או ביילע D ) Be 11 e בצרפתית או Bella באיטלקית , ( שתורגמה אחר כך במילה גרמנית . "שיינע" השפעה מעניינת של הצרפתית העתיקה , לפי וויינרייך , מתייחסת לסיומת הרבים - s שאומצה על ידי האנגלית והיידיש , והיא נדירה בגרמנית . למשל , באבע באבעס ( bobes ) ( סבתא סבתות ) ואילו בסלאבית : baba והריבוי ; baby וויבארעס ( בחירות , מן המילה הרוסית ; ( vybory בעכער בעכערס ( גביעים ;( וויילער וויילערס ( בוחר בוחרים ) ואילו בגרמנית ; Becher-Becher , wahler-Wahier כליזמר כליזמרס ( kiezmer-kiezmers ) וגם כליזמרים או כליזמרים . ( kiezmeyrim kiezmorim- ) נראה כי הפרוד...  אל הספר
כרמל

בנימין הרשב