שפה של מיזוג

אוצר המילים והדקדוק של האנגלית נובעים מכמה לשונות מקור , בראש ובראשונה דיאלקטים גרמאניים אנגלו סכסית" ) , ( " דנית , צרפתית ולטינית ( עם תוספות קלות ממקורות אחרים , לרבות יידיש . ( היחס בין הרכיבים הללו השתנה במרוצת ההיסטוריה של האנגלית והיה שונה בסוגות שונות של כתיבה . עתה זו שפה יציבה יחסית , ואף כי המשורר ואלאס סטיבנס טען שכל המילים הצרפתיות הן חלק מן השפה האנגלית , אפשר להבחין בין מילה צרפתית שהתערתה באנגלית לבין מילה מצוטטת או מושאלת לצורך השעה בלבד . מבחינת הדובר שזו שפת אמו , השפה האנגלית מצטיירת כמערכת שלמה , והאטימולוגית של המילים אינה מעניינו , אלא אם כן מפנים את תשומת לבו לכך או כאשר הוא במצב דו לשוני ( למשל , בעת ביקור בפריז . ( מבחינה זו , אופייה של יידיש דומה לאנגלית . הרכיבים העיקריים של יידיש באים מגרמנית , מ"לשון הקודש" ( עברית וארמית ) ומכמה שפות סלאביות , ואפשר עדיין לזהותם . בראשיתה של יידיש אפשר אף לזהות רכיב רומאני קטן לעז" ) , ( " ובתקופה המודרנית נוספה לה שכבה נכבדה של מה שמכונה "מילים , "בינלאומיות וכן מילים אנגליות ומילים מעברית מודרנית . אף כי עובדה זו הובחנה...  אל הספר
כרמל

בנימין הרשב