רב־לשוניות פנימית ומסורת הלימוד היהודי

התבדלותה של יהדות אירופה התבססה הן על חוקים ולחצים שנקבעו על ידי מחזיקי הכוח הנוצריים והן על ארגון פנימי אינטנסיבי , חברתי ותרבותי , שנקבע על ידי מסגרת מושגית דתית . ההנגדה "נוצרי" מול , "יהודי" המרכזית בתפיסתן של שתי הדתות , חיזקה את ההתבדלות הזאת . ליהודים היו מוסדות קהילתיים משל עצמם ו בתי ספר , בתי דין , "חברות" שטיפלו בחולים ובקבורה , ארגונים מקצועיים וארגוני סעד , בתי הוצאה לאור , בתי כנסת ובתי קברות . ארגון ממוסד נפרד זה של קבוצה חברתית , שהיה מקובל לחלוטין בחברה פאודלית פלורליסטית , הפריד את היהודים ואת עולמם הרוחני משכניהם הנוצרים לא פחות משעשו זאת חוקי האפליה , הגטאות , השנאה והרדיפות . היהדות שגשגה במחיר חדירה אינטנסיבית לתוך חייהם האישיים של בניה : סדר היום והתפילות ; לימודי החובה והערך שהוענק ללימוד אישי ולקריאה ; בישול והכנת מזון ; חיי מין וקשרי חברה , לבוש ושפה ; סגנון השיחה בבית הכנסת וכבית ; הפרשנות של אירועי היומיום ושל מפגשים עם זרים - כל אלה היו ספוגים בנורמות , בשפה ובאידיאולוגיה של יהודים . מבנה חברתי זה התקיים באשכנז בשלוש שפות פנימיות , וכולן נכתבו באלפבית אחד :...  אל הספר
כרמל

בנימין הרשב