שפה של חברה רב־לשונית

מהו טבעה של יידיש ? נוכל לתאר זאת בשלושה ראשי פרקים : רב לשוניות , מיזוג הרכיבים , וסמיוטיקה של התקשורת היהודית . פירוש הדבר הוא כי : . 1 יידיש הייתה שפה שאנשים דיברו בה בהקשר רב לשוני . . 2 יידיש הייתה מיזוג של רכיבים מכמה שפות מקור , רכיבים שעדיין שימשו כמקורות חיים של שדה לשוני פתוח . . 3 יידיש הייתה כלי של "שפה חברתית" בקומה שנייה , סמיוטיקה ייחודית של התקשורת היהודית . נקדיש פרקים נפרדים לכל אחד מהיבטים אלה .  אל הספר
כרמל

בנימין הרשב