התרבות האחרת יידיש והשיח היהודי

בנימין הרשב בנימין הרשב התרבות האחרת יידיש והשיח היהודי בנימין הרשב - כתבים נבחרים , כרך די בכרכים אחרים : א . שדה ומסגרת : מסות בתאוריה של ספרות ומשמעות ב . אמנות השירה ג . מניפסטים של מודרניזם ה . שירת היחיד בניו יורק ו . לשון בימי מהפכה - המהפכה היהודית המודרנית ותחיית הלשון העברית ז . החרוז העברי - אלף וחמש מאות השנים האחרונות : סטרוקטורות והיסטוריה בנימין הרשב התרבות האחרת יידיש והשיח היהודי כרמל ירושלים המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר אוניברסיטת תל אביב  אל הספר
כרמל

בנימין הרשב