פרק ד טיב היחסים בין ייצוג הבית הפרטי והבית הלאומי - ממצאי הספר

פרק זה , יפרוש את ממצאי המחקר לגבי היחסים המורכבים שבין הבית הפרטי לבין הבית הלאומי שמביעים ארבעת היוצרים . הפרק מתאר כיצד נעשה מהלך מן הפרטי אל הציבורי , באיזה דרך נוצרת הטריטוריה הזהותית , מהם ההיבטים המגדריים שארבעת הסרטים מעלים , ואיזה מהלך מבצעים ארבעת היוצרים בהפקת הסרט . הממצאים מתבססים על ההיפותזה המשלבת שתי גישות והן : א . תפיסת העולם המערבית הפוסטמודרנית רואה בבית אתר טבעי לאדם . מסבירה רוזמרי : 'ורג'ג "נמצא שבדיסיפלינות המרובות הממקמות את הבית מול מרחבים ציבוריים רחבים יותר , יש תחושה ש'בית' והתשוקה למרחבים הם 'נטיה' טבעית 47 המשותפת לכל בני האדם בכל . "הזמנים ב . החיים בעולם הפוסטמודרני יוצרים צורך אצל האדם להיות בעל זיקה לטריטוריה . ובלשונה של חדווה בן ישראל הלאומיות ממלאה את הצורך הבא : "הייאוש ופחד המוות ( ה ) מוצאים נחמה באשליה של השתייכות לגוף האומה שהוא בן אלמוות : מופקת תמיכה מההשתייכות לגוף בנוי על קשר משפחתי מורחב ... על הקשר האטביסטי לאדמה , 'האימפרטיב הטריטוריאלי' שהוא אינסטינקט משותף לאדם . "ולחיה 147 George 1996 , p . 17 148 בן ישראל , 2004 עמ' 105 שילוב של שתי...  אל הספר
כרמל

כרמל גוטליב קמחי