הבית הלאומי ב'בחומש קרוב לשמים'

ביתה של חזני ממוקם בשטחים הכבושים עובדה המונעת מן הרפרזנטציה שלה מלהיות אישית ופרטית בלבד . כל נשימה בסרט יש בה אמירה פוליטית , מדינית וכוחנית הנובעת ממיקומו של הבית . לכל אמירה משמעות בעלת אופי לאומי , מכורח מיקומו . חוקרות פמיניסטיות נמנעו עד סוף שנות ה 80 של המאה ה 20 ממחקר של הבית מכיוון שחששו שהעיסוק בבית יחזיר אותן למשוואה אשה = בית = שוליות . מיקומו של ביתה של חזני בחומש אינו מאפשר את מיקומה של היצירה של חזני במשוואה זו . הבית הלאומי של חזני הוא הכפלתו של הבית הפרטי שלה בהתנחלות חומש , והוא בית שכפי שראינו יש לו גושפנקא טרנסצנדנטלית . לפי תפיסתה , המתנחלים הם המגדילים לעשות בין תושביה היהודים של הארץ , הם בגופם , בחייהם , במקום כה מסוכן , עושים את רצון האל , גואלים בגופם את הארץ וכך מקרבים עצמם לגאולתם שלהם . זלי גורביץ' וגדעון ארן מתארים במאמרם על המקום הישראלי את הלך המחשבה של המתנחלים -. הציונות הדתית הייתה ל'דת ציונית' שסיסמתה : תורת ישראל - לעם ישראל - בארץ ישראל . במיוחד הודגש המרכיב האחרון , ורק הצירוף של כל מרכיבי השילוש הקדוש היווה מימוש של 'יהדות . 'שלמה בנוסף לשאיפת...  אל הספר
כרמל

כרמל גוטליב קמחי