הבית הלאומי ב'לילדים שלי'

בין הפקת הסרטים של פרלוב וגורן לבין אלו של אביעד וחזני נמתח אמנם כעשור , אך יש ביניהם גם הבדל אחד מובן מאליו , יסודי מאוד ובעל השפעה רבה על תפיסת העולם שהם מציגים , זהו ההבדל המגדרי . הבדל בין התפיסה הגברית שרואה עצמה כברירת המחדל , שאין בלתה , לבין זו הנשית הנאבקת על הכרה . מודעות להבדל יסודי זה מדריכה אותי בהתייחסותי שלהלן . לילדים שלי עוסק בשאלה קיומית העולה מתוך מצב מדיני של מלחמה . השאלה המרכזית של הסרט , שנידונה בפירוט רב בפרק על ייצוג הבית הפרטי היא האם כדאי למיכל אביעד ובן זוגה שמשון ויגודר לעזוב את ישראל או להישאר בה , במצב העניינים ב . 2001 הסרט מתחיל בספטמבר 2000 עם תחילת האינתיפדה השנייה , כלומר בזמן של משבר לאומי , במלחמה . יש כאן הסכמה והיענות ללוח זמנים לאומי גברי , ובמובן זה פוסעת אביעד בעקבותיו של פרלוב . פרלוב בחר לפתוח את סרטו עם האירוע הלאומי הדרמתי והטראומתי של מלחמת יום כיפור . בדומה לעמית גורן , הפוקוס של הסרט נתון לבית הלאומי , לבחינת הזהות והשייכות של אביעד למקום הישראלי . כאמור , הבית הלאומי הוא גוף הקשור בצורה מוחלטת בטריטוריה : "אומה היא קהילייה פוליטית מדו...  אל הספר
כרמל

כרמל גוטליב קמחי