הבית הלאומי ב'שנת 66 היתה טובה לתיירות'

כמתחייב משאלת המחקר שמכריז עליה גורן בתחילת הסרט : מהן השפעות ההגירה הרב דורית על משפחתו ? הבית הלאומי הוא הנושא המרכזי שלו והוא לב ליבו של הסרט הזה . הסרט , כפי שכבר הצגתיו , חושף בעיקר את הקשר של גורן עם הוריו ועם אחיו . השאלה שבאמת מעניינת אותו בסרט הזה היא מיהו ישראלי ? מדוע צריך יהודי להעדיף את המגורים בישראל על פני הישיבה באמריקה ? מדוע יש להפסיק את המעגל האינסופי של נדידת היהודים ? ומה הקשר האישי שלו לכל זה . התשובות בסרט הן תשובות שהוא נותן לעצמו , והן מסתיימות בהשלמה שלו עם החלטתו לחיות בישראל . ההדגשה של ההתמודדות עם הזירה הלאומית על פני זו 9 הפרטית , מבטאת לפי האבחנה של רוזמרי ג'ורג' " את בחירתו של גורן להדגיש את העולם המשויך מגדרית לגברים . הבית הפרטי המזוהה כסביבה נשית נותר חסוי על אף שהוא נראה בסרט . בז'אנר האוטוביוגרפי דוקומנטארי מוענקת חשיבות גדולה למה מוצג ולמה מוסתר , לפיכך הבחירה של עמית גורן שלא להציג את החיים שלו בתוך הבית , מתפרשת כהעדפה להתרכז בשאלת הבית הלאומי , בשאלות הקשורות להגירה ולזהות גברית . למרות שהסרט מעמיד במרכזו שאלה בעלת אופי לאומי וזהותי , גורן עדיי...  אל הספר
כרמל

כרמל גוטליב קמחי