הבית הלאומי ב'יומן'

הבית הלאומי שמציג פרלוב הוא בית שקונקרטית ומטאפורית ניבט מחלון ביתו . החלון והנשקף ממנו הם האפיק הפיזי המקשר בין הבית הפרטי של פרלוב לבין הבית הלאומי שהוא מציג . יומן מתחיל ביום הכיפורים של אוקטובר / 73 תאריך גורלי בחיי האומה הישראלית , היום שבו פורצת מלחמת יום הכיפורים . פרלוב מביט מן החלון בעקבות הגיוס למלחמה שברחוב מתחת לביתו ומוצא סביב בית הכנסת התרגשות של אנשים . בקריינות הוא אומר שבניגוד לשנים קודמות פה ושם שומעים רדיו , האנשים אינם בתפילה והשקט והתחושה הרגילה של החג אינם . אנו שומעים את קולו : "זו המלחמה הראשונה שבה שדה הקרב נכנס ממש . "הביתה יש תחושה שפרלוב היה רוצה להיות שותף פעיל במלחמה , אך נראה שנגזר עליו להיות צופה פסיבי , 0 להסתפק בעקבות " המלחמה , במה שקורה ברחוב ובטלוויזיה . נקודת מבטו , היותו צופה , מייחדת את דרך הביטוי של פרלוב , ווהי מלחמת יום כיפור מזווית ראייה סובייקטיווית שלו . בהתחלת יומן פרלוב מצהיר על רצונו לעסוק בעצמו , בביתו . אימוץ של הפרשנות של רוזמרי " , 'ורג'ג לעיל ( עמ' ( 87 משייכת את הבחירה של פרלוב להעמיד את עצמו ואת ביתו במרכז , כעמדה של מי שמציב עצמו...  אל הספר
כרמל

כרמל גוטליב קמחי