פרק ג ייצוג הבית הלאומי

בפרק זה , הבית הלאומי ייבדק בהכפלה , הקבלה והשתקפות של הבית הפרטי . יוצר ישראלי הבוחר להעמיד את חייו האישיים כסיפור וכביטוי אמנותי במדיום הקולנועי מנסח הצהרה בפני קהל . הצהרה זו עוסקת בהיותו ישראלי בזמן ובמקום הספציפי שבו הוא יוצר ובמשמעות הדבר . כפועל יוצא , הבית הלאומי וההשתייכות לטריטוריה הם נושאים מרכזיים בארבעת הסרטים . ארבעת הבמאים אינם פוליטיקאים , מדוע אם כן יתעניין הצופה במשנתם בדבר הבית הלאומי ? להערכתי , ארבעת הבמאים חושפים את ביתם הפרטי כדי שיוכלו לומר את דברם בנוגע לבית הלאומי , כאשר חשיפת הבית הפרטי והצגת תפיסת העצמי משמשים כסוג של פיתוי והכנה לעניין מרכזי זה . תפיסת הבית הלאומי של ארבעת היוצרים קשורה בזהות לאומית המעוררת שאלות , כזו שאינה מובנת מאליה ולכן מעוררת צורך לדון בה . הזהות הלאומית הזו נגזרת ממצב הגבולות הישראלי , ממצב ההגירה שבו היו נתונים שלושה מתוך ארבעת היוצרים ומן האפשרות המעשית להגירה מחדש , מצב ששלושה מתוך היוצרים מחשיבים כאופציה ריאלית בהחלט . דוד פרלוב מהגר לישראל מברזיל . עמית גורן מוגלה בילדותו מישראל לארצות הברית ומהגר חזרה לישראל עם התבגרותו . מיכל ...  אל הספר
כרמל

כרמל גוטליב קמחי