ביתה של מנורה חזני בחומש, מתוך בחומש קרוב לשמיים (באדיבות מנורה חזני)