מיכל אביעד מלווה בצילום מכיתה את ילדיה בדרכם לבית הספר, מתוך לילדים שלי (באדיבות מיכל אביעד)