עמית גורן ובנו רוכבים בתל־אביב, מתוך שנת 66 היתה טובה לתיירות (באדיבות עמית גורן)