פרלוב בביתו ברחוב שאול המל ך בתל אביב. צילום: מיכל היימן (באדיבות מיכל היימן)