פרק ב ייצוג הבית הפרטי

ארבעת הסרטים האוטוביוגרפיים הדוקומנטאריים ייבדקו בפרק זה דרך הפריזמה של ייצוג הבית , כאשר הבית ייחקר כמושג המייצג מרחב ובמושא למחקר תרבותי . כלומר , הבית של ארבעת הבמאים ייחקר כאן גם כאתר פיזי המקיף את הסובייקט , אך גם בהיבטים מושגיים הקשורים בהגנה , בביטחון ובאינטימיות שהבית אמור לספק . הפרק יבדוק בצורה השוואתית את האופן שבו מייצג כל אחד מן הבמאים את ביתו הפרטי . הבית , באופן שאתייחס אליו במחקר , הוא אתר של זהות המצוי בין הפרטי לציבורי , אתר המשקף כמראה . אלמנטים של העצמי ושל התת מודע ; הוא מרחב האוצר זיכרונות ; הוא כסות של הסובייקט "הלא אני" שמגן על האני ועל החולם בהקיץ ; הוא אתר שמשמעותו תלויה באפשרות להדרה של אחרים ! הוא מסיט ארעיות ונותן אשליה של הגנה ; הוא אתר סיפי שבין הפנים לחוץ , צורה סימבולית הנופלת בין הסימן החברתי של רכוש ובין הסימן הפסיכולוגי של משפחה , הוא אתר מסורתי של התעלות כפי שרואה אותו בודריאר . אך הוא גם , כפי שמארק וויגלי מתאר , אתר המגדיר באופן מרחבי את המיניות ומייצר ומשמר חלוקה מגדרית . לפי ויגלי , 41 מונחים של בשלר ( Bacheiard 1969 ) 47 Baudrillard 2002 pp . 3...  אל הספר
כרמל

כרמל גוטליב קמחי