הסגנון האוטוביוגרפי הדוקומנטארי ב'יומן'

המחקר עוסק בפרק הראשון של יומן המתעד את השנים , 1977 1973 ובפרק השני העוסק בשנים . 1980-1978 שני הפרקים מהווים התגלמות של הז'אנר בתחילתו בישראל ומייצגים עיקרי השפה הקולנועית של פרלוב , ואת מנעד הנושאים שפרלוב עוסק בהם לאורך ששת פרקי היומן . יומן הוא הסרט האוטוביוגרפי הדוקומנטארי הראשון שנוצר בישראל . 10 ב 1983 מכתיר את פרלוב המבקר ניסים דיין כמייסד ז'אנר חדש בקולנוע העולמי : "ישראל יכולה לרשום לעצמה לפחות פרט מקורי אחד בלקסיקון הקולנוע העולמי , בזכות ז'אנר קולנועי חדש שנולד בעצם ימים אלה . דוד פרלוב שוקד מזה כעשר שנים בהפקתו של יומן אישי מוסרט . ככל הידוע לי , לא נעשה הוקרן לראשונה בטלוויזיה הישראלית כיצירה שלמה בת שישה פרקים ב , 1988 אך פרק אחד הוקרן כבר ב 1978 כפרק מתוך סדרה שנקראה "תעודת . "זהות הסרט הוא טקסט מרכזי במסורת סרטי האוטוביוגרפיה הדוקומנטאריים ולא רק בזכות ראשוניותו . גם היום , 19 שנה לאחר הקרנתו בטלוויזיה , הוא עדיין טקסט חדשני ונועז . הסרט כולל חשיפה של מחוזות שנחשבו עד יציאתו פרטיים מאוד . מועלים בו נושאים שנחשבו טאבו בשיח הציבורי הישראלי וכאן הם נידונים בצורה גלויה...  אל הספר
כרמל

כרמל גוטליב קמחי