פרק א סגנון האוטוביוגרפיה הדוקומנטארית כרטוריקה ובחירה נרטיבית

פרק זה בודק את הסגנון האוטוביוגרפי דוקומנטארי של ארבעת היוצרים . כקורפוס , ארבע היצירות בנויות כנרטיב בגוף ראשון ועוסקות בנושאים אישיים ואינטימיים כמקרה פרטי של נושא חברתי רחב יותר . ארבעתן עוסקות בקשר שבין היוצר לבין בני המשפחה הקרובה והמורחבת שלו , וכן בקשר שלו לעיר או ליישוב שבהם הוא חי , לסביבה העירונית או הכפרית וליחסים האמביוולנטיים שמעוררת הארץ . ניתוח של הסגנון הייחודי של כל אחד מהיוצרים יאפשר לי להגיע לתוכנות על התגלמות הז'אנר האוטוביוגרפי דוקומנטארי בסרטים ובישראל , וייצור מצע לניתוח ייצוג הבית והבית הלאומי בכל סרט .  אל הספר
כרמל

כרמל גוטליב קמחי