31. הלוגיקה של המצב* בהיסטוריה. פרשנות היסטורית

האם זה הכל ? האם אין כל ממש בדרישה ההיסטוריציסטית לרפורמה של ההיסטוריה – לסוציולוגיה שממלאת תפקיד של היסטוריה תיאורטית או לתיאוריה של התפתחות היסטורית ? ( ראה סעיפים 12 ( . 16-ו האם אין כל ממש ברעיון ההיסטוריציסטי בדבר " תקופות ;“ בדבר " רוח “ או " סגנון “ של דור ; בדבר מגמות היסטוריות שאי-אפשר להתנגד להן ; בדבר תנועות הכובשות לבם של אנשים ומתפרצות כמו נחשול , שוטפות בדרכן את היחידים במקום להניח להם להנהיגן ? איש מאלה שקראו , למשל , את הספקולציות של טולסטוי במלחמה ושלום – היסטוריציסט , ללא ספק , אולם מציג את מניעיו בגילוי לב – בדבר תנועתם של בני-המערב כלפי המזרח והתנועה הנגדית של הרוסים כלפי המערב , לא יוכל להכחיש שההיסטוריציזם נענה לצורך אמיתי . עלינו לספק צורך זה בכך שנציע משהו טוב יותר , ורק אז יהיה לנו סיכוי להיפטר מן ההיסטוריציזם . ההיסטוריציזם של טולסטוי הוא תגובת-נגד לשיטה של כתיבת היסטוריה המקבלת במובלע את אמיתותו של עקרון המנהיגות ; שיטה המייחסת ערך רב – רב מדיי אם טולסטוי צודק , והוא ללא ספק צודק – לאיש הגדול , למנהיג . טולסטוי מנסה להראות , בהצלחה , לדעתי , את השפעתם הקטנה ש...  אל הספר
הוצאת שלם