29. אחדות השיטה

בסעיף הקודם העליתי את הרעיון שהשיטות הדדוקטיביות הנבחנות באותו סעיף הן נפוצות בשימוש וחשובות – יותר מכפי שמיל , למשל , חשב אי פעם . את הרעיון הזה אפתח כעת פיתוח נוסף , כדי להטיל עוד אור על הוויכוח בין נטורליזם לאנטי-נטורליזם . בסעיף זה אני מתכוון להציע דוקטרינה של אחדות השיטה ; כלומר , עמדה הקובעת שכל המדעים התיאורטיים או המכלילים , הן מדעי הטבע הן מדעי החברה , משתמשים באותה שיטה . ( אני דוחה את הדיון במדעים ההיסטוריים עד לסעיף ( . 31 כמו כן יועלו לדיון כמה דוקטרינות של ההיסטוריציזם שטרם בחנתי די , כמו , למשל , בעיות ההכללה ; המהותנות ; התפקיד שממלאת ההבנה האינטואיטיבית ; אי-דיוק בחיזוי ; המורכבות ; ויישומן של שיטות כמותיות . אינני מתכוון לטעון שאין כלל הבדלים בין שיטותיהם של מדעי הטבע התיאורטיים ובין שיטותיהם של מדעי החברה ; הבדלים כאלה קיימים בבירור , אפילו בין מדעי הטבע השונים לבין עצמם , וכמו כן גם בין מדעי החברה השונים . ( השווה , למשל , בין חקירת השווקים התחרותיים ובין חקר השפות הרומאניות . ( אולם אני מסכים עם קונט ועם מיל – ועם רבים אחרים , כמו קרל מנגר – שהשיטות בשני התחומים הן...  אל הספר
הוצאת שלם