27. האם יש חוק אבולוציה? חוקים ומגמות

לדוקטרינות של ההיסטוריציזם שקראתי להן " פרו-נטורליסטיות “ יש הרבה מן המשותף עם הדוקטרינות האנטי-נטורליסטיות שלו . הן מושפעות למשל מחשיבה הוליסטית , והן נובעות מאי-הבנה של השיטות במדעי הטבע . מאחר שהן מייצגות ניסיון מוטעה לחקות את השיטות הללו , אפשר לומר עליהן שהן " מדעיסטיות “ ( במובן של פרופסור האייק . ( הן אופייניות להיסטוריציזם בדיוק כשם שאופייניות לו הדוקטרינות האנטי-נטורליסטיות , והן אולי חשובות אף יותר . האמונה , במיוחד , כי משימתם של מדעי החברה היא לחשוף את חוק האבולוציה של החברה במגמה לנבא את העתיד ( עמדה שנידונה בסעיפים 17-14 לעיל , ( היא האמונה שאפשר לקרוא לה הדוקטרינה ההיסטוריציסטית העיקרית . שכן ההשקפה על חברה שנעה דרך סדרה של תקופות היא המעמתת , מצד אחד , בין עולם חברתי משתנה ובין עולם פיזיקלי יציב ויוצרת כך את האנטי-נטורליזם . מצד שני , זו בדיוק אותה עמדה שיוצרת את האמונה הפרו-נטורליסטית – והמדעיסטית – במה שנקרא " חוקי עקיבה טבעיים *;“ אמונה שבימיהם של קונט ומיל זכתה לתמיכה מצד החיזויים לטווח ארוך של האסטרונומיה , ואחר כך מצד הדרוויניזם . אפשר לומר שהפופולריות שההיסטוריצי...  אל הספר
הוצאת שלם