26. האם הכללות מוגבלות לתקופות?

העובדה שדנתי בבעיית הניסויים החברתיים לפני שהקדשתי תשומת לב כלשהי לבעיית החוקים הסוציולוגיים , התיאוריות , ההיפותזות או ה"הכללות" הסוציולוגיות , איננה אומרת שאני סבור כי תצפיות וניסויים קודמים מבחינה לוגית בדרך כלשהי לתיאוריות . ההפך הוא הנכון : אני מאמין שתיאוריות קודמות לתצפיות וגם לניסויים מבחינה זו שלניסויים יש משמעות רק ביחס לבעיות תיאורטיות . יתרה מזאת , חייבת להיות לנו שאלה לפני שנוכל לקוות שתצפית או ניסוי יוכלו לעזור לנו בדרך כלשהי לספק תשובה . או , אם ננסח את הדבר במונחים של שיטת הניסוי והטעייה , הניסוי חייב להקדים את הטעייה ; וכפי שראינו ( בסעיף , ( 24 התיאוריה או ההיפותזה , שלעולם איננה מגובשת סופית , היא חלק מן הניסוי , ואילו התצפית והניסוי מסייעים לנו לנפות תיאוריות בכך שהם מראים במה הן טועות . אינני מאמין אפוא בשיטת ההכללה , כלומר , . experiments carried out mentally * בהשקפה שהמדע מתחיל בתצפיות ומסיק מהן את התיאוריות בתהליך כלשהו של הכללה או אינדוקציה . אני מאמין שתצפית וניסוי ממלאים תפקיד צנוע יותר של עזרה בבחינתן של התיאוריות ובניפוי התיאוריות הכושלות ; אם כי עלינו להו...  אל הספר
הוצאת שלם