24. התיאוריה ההוליסטית של ניסויים חברתיים

המחשבה ההוליסטית מזיקה במיוחד בהשפעתה על התיאוריה ההיסטוריציסטית של ניסויים חברתיים ( מבוארת לעיל בסעיף . ( 2 אף על פי שהטכנולוג הקמעוני מסכים עם העמדה ההיסטוריציסטית שניסויים חברתיים רחבי היקף או הוליסטיים – אם הם אפשריים בכלל – הם מאוד לא-מתאימים למטרות מדעיות , הוא דוחה בתקיפות את ההנחה המשותפת להיסטוריציזם ולאוטופיזם האומרת כי כדי שניסויים חברתיים יהיו מציאותיים , הם חייבים להיות סוג של ניסיון אוטופי לעיצוב מחודש של החברה במלואה . נוח לפתוח את דברי הביקורת שלנו בדיון שעוסק בהתנגדות פשוטה מאוד לתכנית האוטופית , דהיינו שהידע הניסויי הדרוש ליזמה כזאת אינו נמצא ברשותנו . שרטוטיו של המהנדס בתחום פיזיקלי מבוססים על טכנולוגיה ניסויית ; כל העקרונות העומדים ביסוד פעולותיו נבחנים בניסויים מעשיים . אולם השרטוטים ההוליסטיים של המהנדס החברתי אינם מבוססים על ניסיון מעשי בר-השוואה . אם כן , האנלוגיה לכאורה בין הנדסה בתחום פיזיקלי ובין הנדסה חברתית הוליסטית מתפרקת ; התכנון ההוליסטי נקרא בצדק " אוטופי , “ מפני שהבסיס המדעי של תכניותיו פשוט איננו בנמצא . המהנדס האוטופי עשוי להכיר , לנוכח ביקורת זו ,...  אל הספר
הוצאת שלם