22. הברית הלא-קדושה עם אוטופיזם

הניגוד בין שתי הגישות המתודולוגיות שקראתי להן " טכנולוגיה קמעונית “ ו “ היסטוריציזם “ זוהה בבירור בידי מיל . " יש שני סוגים של חקירה , "חברתית הוא כתב . השאלה שמציג הסוג הראשון היא ... למשל , מה תהיה ההשפעה של ... הנהגת הצבעה כללית במצבה הנוכחי של החברה ... ? אולם יש גם חקירה שנייה ... ובה ... השאלה היא , לא מה תהיה השפעתו של גורם נתון במצב מסוים של החברה , אלא מהם הגורמים היוצרים ... מצבים של חברה באופן כללי ? בהתחשב בכך שהמונח " מצבים של החברה *“ של מיל מתאים בדיוק למה שאנו קראנו לו " תקופות היסטוריות , “ ברור שההבחנה שלו בין " שני סוגים של חקירה חברתית" מתאימה להבחנה שלנו בין גישת הטכנולוגיה הקמעונית ובין גישת ההיסטוריציזם ; זה נעשה ברור עוד יותר כשבוחנים מקרוב את התיאור של מיל ל"סוג השני של חקירה חברתית" שהוא מצהיר עליו ( בהשפעתו של קונט ) כי הוא נעלה על הסוג הראשון , ואומר עליו כי נהוגה בו השיטה הקרויה בפיו " השיטה . "ההיסטורית כפי שהוצג לעיל ( בסעיפים 17 , 1 ( 18-ו ההיסטוריציזם אינו מנוגד לאקטיביזם . אפשר אף לפרש סוציולוגיה היסטוריציסטית כסוג של טכנולוגיה העשויה לסייע ( בניסוחו ש...  אל הספר
הוצאת שלם