18. סיכום הניתוח

אפשר להרגיש שהניסוחים האחרונים שלי סוטים מכוונתי המוצהרת לשרטט את העמדה ההיסטוריציסטית שרטוט בהיר ומשכנע ככל האפשר לפני שאעבור לביקורת עליה . שכן ניסוחים אלה מנסים להראות שנטייתם של כמה מן ההיסטוריציסטים כלפי אופטימיזם או אקטיביזם מובסת בידי מסקנותיו של הניתוח ההיסטוריציסטי עצמו . אפשר להבין דברים אלה כהאשמת ההיסטוריציזם בחוסר עקביות . ואפשר גם למחות על כך שאין זה הוגן לאפשר לביקורת ולאירוניה לפלוש להצגתו של נושא . אינני חושב שמחאה זו תהיה מוצדקת . רק מי שהוא קודם כל אופטימיסט או אקטיביסט ורק אחר כך היסטוריציסט עלול להבין את הערותיי כביקורת שלילית ( יהיו רבים שיחושו כך : אלה שמלכתחילה נמשכו אל ההיסטוריציזם בשל נטייתם לאופטימיזם או לאקטיביזם ( . אולם אלה שהם קודם כל היסטוריציסטים ודאי יבינו את הערותיי לא כביקורת על הדוקטרינות ההיסטוריציסטיות אלא כביקורת על הניסיונות לקשר בינן ובין אופטימיזם או אקטיביזם . הביקורת בדבר אי-התאמה להיסטוריציזם אינה חלה אפוא על כל סוגי האקטיביזם , אלא רק על כמה מן הצורות היותר ראוותניות שלו . היסטוריציסט טהור יטען כי בהשוואה לשיטה נטורליסטית , ההיסטוריציזם דו...  אל הספר
הוצאת שלם