15. נבואה היסטורית מול הנדסה חברתית

חוקים היסטוריים אלה ( אם אפשר לגלותם ) יאפשרו כאמור אפילו את חיזוים של אירועים רחוקים מאוד בזמן , אם כי לא ברמת הדיוק של הפרטים הקטנים . הדוקטרינה הסוברת שחוקים סוציולוגיים ממשיים הם חוקים היסטוריים ( דוקטרינה הנגזרת בעיקר מן התוקף המוגבל של האחידויות החברתיות ) מוליכה בחזרה , בלי קשר לניסיון לחקות את האסטרונומיה , אל הרעיון של תחזיות רחבות היקף . היא אף הופכת את הרעיון למוחשי יותר שכן היא מראה שתחזיות אלו הן בעלות אופי של נבואות היסטוריות . הסוציולוגיה היא אפוא , לדידו של ההיסטוריציסט , ניסיון לפתור את הבעיה הנושנה של ניבוי העתיד ; לא עתידו של היחיד אלא עתידן של קבוצות ועתיד המין האנושי . זהו המדע של הדברים העתידים לבוא , של התפתחויות העומדות בפתח . אילו הצליח הניסיון לצייד אותנו בראיית-נולד פוליטית בעלת תוקף מדעי , הייתה הסוציולוגיה מוכיחה עצמה כבעלת ערך גדול ביותר לפוליטיקאים ובמיוחד לאלה שחזונם חורג מעבר למיידיות של ההווה , לפוליטיקאים בעלי תחושה של ייעוד היסטורי . כמה היסטוריציסטים מסתפקים אמנם בחיזוים של השלבים הקרובים בלבד של המסע האנושי , וגם זאת בביטויים זהירים מאוד , ועדיין כ...  אל הספר
הוצאת שלם