11. השוואה עם האסטרונומיה. תחזיות לטווח ארוך ותחזיות רחבות היקף

היסטוריציסטים מודרניים התרשמו מאוד מהצלחתה של התיאוריה הניוטונית , ובמיוחד מיכולתה לחזות את מיקומיהם של הכוכבים זמן רב מאוד מראש . כך מתבססת , לטענתם , אפשרות התחזיות לטווח ארוך , ומראה שהחלומות הישנים על ניבוי העתיד הרחוק אינם חורגים מגבולות היכולת של הרוח האנושית . מדעי החברה צריכים לשאוף לגדולות כאלה . אם האסטרונומיה מסוגלת לחזות ליקויים , מדוע לא תוכל הסוציולוגיה לחזות מהפכות ? אולם ההיסטוריציסט גם עומד על כך שאף על פי שעלינו לשאוף לגדולות , אל לנו לשכוח שמדעי החברה אינם יכולים לקוות להשיג את מידת הדיוק של התחזיות האסטרונומיות , ואל להם לנסות להשיגה . ראינו ( בסעיפים 5 ( 6-ו כי לוח מדעי מדויק של אירועים חברתיים , לוח שאפשר להשוותו , למשל , לאלמנך ימי , הוא בלתי אפשרי מבחינה לוגית . אף על פי שמדעי החברה יכולים לחזות מהפכות חברתיות , אף חיזוי כזה אינו יכול להיות מדויק ; חייבים להיות שוליים של אי-ודאות באשר לפרטים ולתזמון . ההיסטוריציסטים מכירים אמנם בחסרונותיהם של החיזויים הסוציולוגיים בכל הקשור לפרטים ולדיוק , ואף מדגישים אותם , אך בה בעת הם טוענים שהיקפן וחשיבותן של תחזיות כאלה מפצ...  אל הספר
הוצאת שלם