פרק ב הדוקטרינות הפרו-נטורליסטיות של ההיסטוריציזם

אף על פי שההיסטוריציזם הוא ביסודו אנטי-נטורליסטי , הוא אינו מתנגד בשום אופן לרעיון בדבר מרכיב המשותף לשיטות של המדעים הפיזיקליים ושל מדעי החברה . ייתכן שזה קשור לעובדה שההיסטוריציזם מאמץ ככלל את העמדה ( שאני שותף לה לחלוטין ) שהסוציולוגיה , כמו הפיזיקה , היא ענף של ידע המבקש להיות בעת ובעונה אחת הן תיאורטי הן ניסיוני . כשאנו אומרים שמדובר בדיסציפלינה תיאורטית , אנו מתכוונים לכך שהסוציולוגיה צריכה להסביר ולנבא התרחשויות בעזרת תיאוריות או חוקים אוניברסליים ( שהיא מנסה לגלות . ( כשאנו מתארים אותה כניסיונית , אנו מתכוונים לכך שהסוציולוגיה מקבלת גיבוי מן הניסיון , שהאירועים שהיא מסבירה ומנבאת הם עובדות שאפשר לצפות בהן , וכי תצפית היא הבסיס לקבלתה או לדחייתה של כל תיאוריה העומדת על הפרק . כשאנו מדברים על הצלחה בפיזיקה אנו חושבים על הצלחתם של החיזויים שלה : ועל הצלחתם של חיזויים אלו אפשר לומר שהיא זהה לאימותם הניסיוני של חוקי הפיזיקה . כשאנו משווים בין ההצלחה היחסית של הסוציולוגיה ובין הצלחתה של הפיזיקה , אנו מניחים שגם הצלחה בסוציולוגיה מבוססת , בעיקרו של דבר , על אימותן של תחזיות . מכך נובע...  אל הספר
הוצאת שלם