10. מהותנות מול נומינליזם

הדגשת אופיים האיכותי של אירועים חברתיים מוליכה לשאלת הסטטוס של המונחים המציינים איכויות : לבעיה המוכרת בשם בעיית הכוללים , אחת מבעיות הפילוסופיה הוותיקות והיסודיות ביותר . שורשיה של בעיה זו , שמאבק מרכזי ניטש בעטייה במהלך ימי הביניים , נעוצים בפילוסופיות של אפלטון ושל אריסטו . היא נתפסת בדרך כלל כבעיה מטפיזית טהורה , אולם כמו רוב הבעיות המטפיזיות אפשר לנסחה מחדש כך שתהפוך לבעיה של שיטה מדעית . אנו נדון כאן בבעיה המתודולוגית בלבד , ונסתפק בהצגה כללית של קווי המתאר של הסוגיה המטפיזית . כל מדע משתמש במונחים שנקראים מונחים כוללים * , כגון " אנרגיה , “ " תאוצה , “ " פחמן , “ " לובן , “ " אבולוציה , “ " צדק , “ " מדינה , “ " אנושיות . “ מונחים אלו מובחנים מסוג המונחים שאנו קוראים להם מונחים יחידניים או מושגים אינדיבידואליים ** , כגון " אלכסנדר הגדול , “ " כוכב השביט האלי , “ " מלחמת העולם הראשונה . “ מונחים כאלה הם שמות פרטיים , תגים שהוצמדו כמוסכמה לדברים היחידים המצוינים באמצעותם . על טיבם של המונחים הכוללים התנהל פולמוס ארוך ולעתים מר בין שתי עמדות . עמדה אחת סברה כי המונחים הכוללים שונים...  אל הספר
הוצאת שלם