9. שיטות כמותיות

בין שאר הניגודים וההבדלים המודגשים בדרך כלל ביחס לדוקטרינה של ההבנה האינטואיטיבית , אלה שיובאו כעת הודגשו שוב ושוב בידי היסטוריציסטים . כאמור , הפיזיקה מתארת את האירועים תיאור מדוקדק ומדויק , במונחים כמותיים ובעזרתן של משוואות מתמטיות . סוציולוגיה , לעומת זאת , מנסה להבין התפתחות היסטורית במונחים איכותיים יותר , למשל , במונחים של נטיות ומטרות המצויות בעימות . הטיעון נגד יכולת יישומן של שיטות כמותיות ומתמטיות כלל אינו מיוחד להיסטוריציסטים ; שיטות כאלה נדחות לעתים קרובות אפילו בידי כותבים בעלי השקפות אנטי-היסטוריציסטיות מוצקות . אלא שכמה מן הטיעונים המשכנעים ביותר נגד השיטות הכמותיות והמתמטיות מיטיבים לבטא את ההשקפה שאני קורא לה היסטוריציזם , וטיעונים אלו יובאו עתה לדיון . כשאנו בוחנים את העמדה השוללת שימוש בשיטות כמותיות ומתמטיות בסוציולוגיה , חייבת לעלות בדעתנו מיד טענת-נגד חזקה : הרושם הוא שהעמדה מנוגדת לעובדות שלפיהן שיטות כמותיות ומתמטיות אכן משמשות – ובהצלחה רבה – כמה תחומים של מדעי החברה . כיצד אפשר להכחיש , לנוכח זאת , את היותן בנות-יישום ? ההשקפה השוללת שיטות כמותיות ומתמטיות נע...  אל הספר
הוצאת שלם