7. הוליזם

רוב ההיסטוריציסטים סבורים כי יש סיבה עמוקה אף יותר לכך שאי-אפשר להחיל את שיטותיו של מדע הטבע הפיזיקלי על מדעי החברה . הם טוענים כי הסוציולוגיה , כמו כל המדעים , "ביולוגיים"ה כלומר , כל המדעים העוסקים במושאים חיים , אינה צריכה לנקוט את הגישה האטומיסטית , אלא את זו הנקראת עתה " הגישה ההוליסטית . “ זאת עליה לעשות מפני שלעולם אין להתייחס אל מושאיה של הסוציולוגיה , קבוצות חברתיות , כאל צירופי אנשים גרידא . הקבוצה החברתית היא יותר מסך כל חבריה , והיא גם יותר מסך כל היחסים האישיים הקיימים בכל רגע בין חבריה . הדבר ניכר מיד אפילו בקבוצה פשוטה בת שלושה חברים . קבוצה שנוסדה בידי A B-ו תהיה שונה באופייה מזו שכלולים בה אותם חברים אך היא נוסדה בידי B . C-ו זו גם דוגמה למשמעותה של האמירה כי לקבוצה יש היסטוריה משלה , וכי המבנה שלה תלוי לא-מעט בהיסטוריה זו ( ראה גם סעיף 3 לעיל על " חידוש . (“ קבוצה מסוגלת לשמור בקלות על אופייה אם איבדה כמה מחבריה הפחות חשובים . מתקבל על הדעת גם שקבוצה תצליח לשמור על הרבה מאופייה המקורי גם אם כל חבריה המקוריים הוחלפו באחרים . אולם אותם חברים המרכיבים עתה את הקבוצה היו ע...  אל הספר
הוצאת שלם