5. אי-דיוק החיזוי

הדיון בדוקטרינות הפרו-נטורליסטיות של ההיסטוריציזם יראה כי ההיסטוריציזם נוטה להדגיש את חשיבותו של החיזוי כאחת ממשימותיו של המדע . ( אני נוטה להסכים בעניין זה , אם כי אינני מאמין כי נבואה היסטורית היא אחת המשימות של מדעי החברה ( . אף על פי כן , ההיסטוריציזם טוען כי חיזוי חברתי חייב להיות קשה מאוד , לא רק בשל מורכבותם של המבנים החברתיים , אלא גם בשל מורכבות מיוחדת הצומחת מן הקשרים ההדדיים שבין החיזויים ובין האירועים הנחזים . הרעיון כי חיזוי עשוי להשפיע על האירוע הנחזה הוא ישן מאוד . אדיפוס הרג , באגדה , את אביו שאותו לא ראה קודם לכן , וזו הייתה תוצאה ישירה של הנבואה שגרמה לאביו לנטוש אותו . לכן אני מציע את השם " אפקט אדיפוס “ להשפעתו של החיזוי על האירוע הנחזה ( או , באופן כללי , להשפעתו של פריט מידע על מצב העניינים שמידע זה מתייחס אליו , ( בין שהשפעה זו מסייעת להגשמתו של האירוע הנחזה ובין שהיא מסייעת למניעתו . ההיסטוריציסטים הצביעו לאחרונה על כך שהשפעה כזאת יכולה להיות רלוונטית למדעי החברה ; שהיא עלולה להקשות עוד יותר על עריכתם של חיזויים מדויקים ולסכן את האובייקטיביות שלהם . לדבריהם , הה...  אל הספר
הוצאת שלם