4. מורכבות

למצב העניינים המתודולוגי ששורטט זה עתה יש עוד כמה היבטים . אחד ההיבטים הללו שנידון לעתים קרובות ( אך לא יידון כאן ) הוא תפקידן הסוציולוגי של דמויות ייחודיות כלשהן . היבט אחר הוא מורכבותן של התופעות החברתיות . מושאה של החקירה הפיזיקלית הוא הרבה פחות מורכב , ובכל זאת אנו מוסיפים ומפשטים את העניינים בצורה מלאכותית באמצעות שיטת הבידוד הניסיוני . מאחר ששיטה זו אינה ישימה בסוציולוגיה אנו נאלצים להתמודד עם מורכבות כפולה – מורכבות הצומחת מחוסר האפשרות לבודד באופן מלאכותי , ומורכבות הנובעת מן העובדה שהחיים החברתיים הם תופעה טבעית שמניחה את החיים המנטליים האינדיבידואליים , כלומר , את הפסיכולוגיה , שמניחה את הביולוגיה , וזו בתורה מניחה את הכימיה ואת הפיזיקה . העובדה שהסוציולוגיה היא אחרונה בהייררכיה של המדעים מראה לנו בבירור את המורכבות העצומה של הגורמים המעורבים בחיים החברתיים . בגלל המורכבות הכפולה הזאת , גם אם יש אחידויות סוציולוגיות נצחיות , כמו האחידויות בשדה הפיזיקה , איננו מסוגלים למצוא אותן . ואם איננו מסוגלים למצוא אותן , אין טעם להתעקש שהן בכל זאת קיימות .  אל הספר
הוצאת שלם