פרק א הדוקטרינות האנטי-נטורליסטיות של ההיסטוריציזם

בניגוד גמור לנטורליזם המתודולוגי הנהוג בתחום הסוציולוגיה , ההיסטוריציזם עומד על כך שכמה משיטותיה המובהקות של הפיזיקה אינן ישימות במדעי החברה , וזאת בשל ההבדלים העמוקים שבין סוציולוגיה לפיזיקה . לדידם של מצדדי ההיסטוריציזם , תוקפם של החוקים הפיזיקליים , או " חוקי , "הטבע חל בכל מקום ובכל זמן , שכן העולם הפיזיקלי נשלט בידי מערכת של אחידויות פיזיקליות שאינה תלויה במיקום במרחב ובזמן ; לעומת זאת , החוקים הסוציולוגיים , חוקיהם של החיים החברתיים , שונים ממקום למקום ומתקופה לתקופה . אמנם ההיסטוריציזם מודה כי אפשר להיווכח בהישנותם הסדירה של לא-מעט תנאים חברתיים אופיינים , אך אף על פי כן , הוא דוחה את האפשרות שהחזרה שאפשר להבחין בה בחיים החברתיים היא בעלת אופי הקביעות של הסדירויות הפיזיקליות . כך הדבר מפני שתנאים אלו תלויים בהיסטוריה ובהבדלים תרבותיים . הם תלויים במצב היסטורי מסוים . כך , למשל , אי-אפשר לדבר ללא סייגים על חוקי הכלכלה , אלא דווקא על חוקי הכלכלה של התקופה הפיאודלית , או על חוקי הכלכלה של התקופה התעשייתית המוקדמת , וכן הלאה ; יש לציין תמיד את התקופה ההיסטורית שבה אמורים לשלוט החוקי...  אל הספר
הוצאת שלם