הקדמה

בדלות ההיסטוריציזם ניסיתי להראות שההיסטוריציזם הוא שיטה דלת ערך , שיטה אשר אינה נושאת פירות , אולם למעשה לא הפרכתי אותו . מאז הצלחתי לגבש הפרכה להיסטוריציזם : הראיתי שמנימוקים לוגיים טהורים , אין באפשרותנו לחזות את מסלולה העתידי של ההיסטוריה . הטיעון נמצא במאמר " אינדטרמיניזם בתורת הקוונטים ובפיזיקה * , "הקלאסית שפרסמתי . 1950-ב אולם אינני מרוצה עוד מן המאמר הזה . טיפול משביע רצון ממנו מופיע בפרק על אינדטרמיניזם שהוא חלק מ"אחרית דבר : אחרי עשרים שנה" לספרי הלוגיקה של התגלית המדעית : הגיון המחקר . כדי לעדכן את הקורא בתוצאות החדשות יותר , אשרטט כאן , במילים אחדות , את קוויה הכלליים של הפרכת ההיסטוריציזם . אפשר לסכם את הטיעון בחמש קביעות כדלקמן : . 1 כיוונה של ההיסטוריה האנושית מושפע לא-מעט מגידולו של הידע האנושי . ( באמיתותה של הנחה זו יודה גם מי שחושב שהרעיונות שלנו , כולל אלה המדעיים , אינם אלא תוצרי לוואי של התפתחויות מטריאליסטיות כלשהן . 2 ( . איננו יכולים לחזות באמצעות שיטות רציונליות או מדעיות את גידולו העתידי של הידע המדעי שלנו . ( טענה זו ניתנת להוכחה לוגית בעזרת שיקולים המפורטים...  אל הספר
הוצאת שלם