פרק י על יורש כוח המלוכה של אדם הראשון

המחבר אומר לנו ש"זוהי אמת שלא ניתן להכחישה , שבציבור אנשים כלשהו , גדול או קטן , גם אם הציבור הזה נאסף מכל קצווי תבל וממחוזות רחוקים , לא ייתכן שלא יהיה בתוכו אדם אחד שיש לו זכות טבעית להיות מלך על כל השאר , בהיותו יורשו המיידי של אדם הראשון , וכל השאר הם נתיניו . כל אדם , על פי הטבע , הוא מלך או . "נתין ועוד , " אילו אדם הראשון עצמו היה עדיין בחיים , והיה עתה עומד למות , ודאי הוא שהיה בנמצא אדם אחד , ואחד בלבד , שהוא יורשו . "המיידי הבה נניח שאותו " ציבור , "אנשים אם ירצה המחבר , הוא כל השליטים שעל פני כדור הארץ , הרי שאז לפי הכלל שקבע המחבר , יהיה " אחד ביניהם , שיש לו זכות טבעית להיות מלך על כל השאר , בהיותו היורש האמיתי של אדם ; "הראשון איזו דרך נפלאה לבסס את כיסאות המלכות של שליטים ולזכות בציות של נתיניהם , על ידי העמדת מאות או אולי אלפי שליטים ( אם אמנם יש שליטים רבים כל כך בעולם ) נגד מלך כלשהו המולך עתה , כשעל יסוד טיעוניו של המחבר כל אחד מהם טוב למלוכה כמו זה החובש את הכתר לראשו ! אם לאותה זכות יורש יש משקל כלשהו , אם זהו צו אלוהי , כפי שככל הנראה המחבר טוען , האם לא כולם , מה...  אל הספר
רסלינג