פרק ח על העברת כוח המלוכה הריבוני של אדם הראשון

סר רוברט , שלא כל כך הצליח בהוכחות שהביא לריבונותו של אדם הראשון , לא נחל הצלחה מרובה יותר בדיון על העברת הריבונות לשליטים עתידיים , אשר , אם תפיסתו הפוליטית נכונה , יונקים כולם את זכויותיהם מאותו מלך ראשון . אציג במילים שלו את דרכי ההעברה שאותן הוא מונה , כפי שהן פזורות בכתביו : בהקדמה הוא אומר , ש"בהיותו של אדם הראשון מלך על כל העולם , לאיש מצאצאיו לא הייתה זכות בעלות על דבר כלשהו , אלא באמצעות הענקה או מתן רשות מטעמו , או מתוקף . "ירושה כאן הוא מציג שתי דרכי העברה של כל הדברים שהיו בבעלותו של אדם הראשון , והן הענקה או ירושה . שוב הוא אומר , " כל המלכים נחשבים , או אמורים להיחשב , כיורשיהם המיידיים של האבות הראשונים , שהיו מלכתחילה ההורים הטבעיים של כל בני . "האדם " לא ייתכן שיתקיים ריבוי של אנשים , אלא כזה שיש בקרבו אדם אחד שמטבע הדברים יש לו זכות להיות מלך על כל השאר , בהיותו היורש של אדם . "הראשון בציטוטים הללו ירושה היא הדרך היחידה להעברת כוח מלוכה לשליטים . במקומות אחרים הוא אומר : " כל כוח שקיים על פני האדמה נובע מכוח אבהי או נתפס ממנו . "בכוח " כל המלכים הקיימים כיום , או שהיו...  אל הספר
רסלינג