פרק ז על אבהות וקניין, המהווים יחד את מקורות הריבונות

בפרקים הקודמים ראינו מה הייתה , לפי דעת המחבר , מלכותו של אדם הראשון , ומהן הזכויות שעליהן הוא ביסס אותה . שני יסודות שאותם הדגיש במיוחד , ואשר מהם הוא יכול , לשיטתו , לגזור כוח מלוכני לשליטים בעתיד , הם אבהות וקניין , והדרך שהוא מציע " לבטל את חוסר ההיגיון וחוסר הנחת הכרוכים באמונה בקיומה של חירות טבעית" היא " להאמין בכוח השלטון הטבעי והפרטי של אדם . "הראשון בהתאם לכך , הוא אומר לנו : " יסודות הממשל ועקרונותיו תלויים בהכרח במקורו של ; "הקניין " שעבודם של ילדים להוריהם הוא המקור לכל סמכות ; "מלכותית ו"כל כוח בעולם נובע מהכוח האבהי או נגזל ממנו , ואין כל מקור אחר לכוח . "כלשהו לא אעמוד כאן לבחון איך אפשר לומר , מבלי לעמוד על הסתירה שבין הדברים , ש"היסודות והעקרונות הראשונים של הממשל תלויים בהכרח במקורו של , "הקניין ובו בזמן לומר , " שאין כל מקור אחר לכוח כלשהו זולת כוח . "האב קשה להבין כיצד ייתכן שאין כל מקור אחר מלבד אבהות , ובו בזמן שיסודות הממשל ועקרונותיו תלויים במקור הקניין ; זאת משום שקניין ואבהות רחוקים זה מזה כרחוק בעל אחוזה מאב לילדים . גם אינני מבין כיצד הם מתיישבים עם דבריו ש...  אל הספר
רסלינג