פרק ו על זכות הריבונות של אדם הראשון, מתוקף אבהות

יש דבר אחד נוסף , ואחריו דומני שהצגתי את כל מה שהמחבר מביא כהוכחה לריבונותו של אדם הראשון , וזוהי ההנחה של זכות שלטון טבעית שיש לו על ילדיו , מתוקף היותו אביהם ; והוא כל כך מרוצה מאותה זכות אבהות , שכפי שתוכלו לראות הוא מזכיר אותה כמעט בכל עמוד , ובייחוד , הוא אומר , " לא רק אדם הראשון , אלא גם האבות שבאו אחריו הייתה להם סמכות מלכותית על ילדיהם מתוקף . "אבהותם ובאותו עמוד , " שעבוד זה של הילדים הוא המקור לכל סמכות מלכותית" . 'וכו ניתן לצפות כי אותה זכות אבהות , שעל פי מספר הפעמים שהוא מזכיר אותה אפשר להבין שהיא הבסיס העיקרי לכל המבנה שהוא מציע , תל וה בהנמקה ברורה ובהירה , שכן הוא מציב אותה כהנחה הכרחית להוכחת טענתו , הנחה האומרת שכל אדם שנולד הוא כה רחוק מלהיות חופשי , שמעצם הולדתו הוא נעשה משועבד למי שהוליד אותו . לפיכך , משום שאדם הראשון היה האדם היחיד שנברא , וכל מי שבא אחריו — נולד , איש לא נולד חופשי . אם נשאל כיצד זוכה אדם הראשון בכוח זה על ילדיו , תשובתו היא : על ידי כך שהוליד אותם . ועוד הוא אומר : " ניתן להוכיח שלטון טבעי זה של אדם הראשון גם מדברי גרוטיוס עצמו , הטוען כי gene...  אל הספר
רסלינג