פרק ה על זכות הריבונות של אדם הראשון, מתוקף שעבודה של חווה

המקום הבא בכתובים שעליו בונה המחבר את זכותו של אדם הראשון למלוכה הוא בבראשית פרק ג , פסוק : 16 " ואל אישך תשוקתך והוא ימשל . "בך– " כאן אנו , "מוצאים אומר המחבר , " את ההענקה הראשונה של ; "ממשל ומכאן הוא מסיק , בהמשך דבריו , " שהכוח העליון טמון באבהות , והוא מוגבל לסוג אחד של ממשל , שהוא . "המלוכה ואכן , תהיינה הנחותיו אשר תהיינה , זוהי תמיד המסקנה : בכל טקסט שבו מופיעה המילה " שלטון" ולו פעם אחת בלבד , מיד הוא קובע כי יש כאן מונרכיה אבסולוטית בחסד האל . אם רק יקרא מישהו בעיון את ההנמקות שהמחבר גוזר מן המילים הללו , וישים לב , בין היתר , ל"שושלתו של אדם הראשון ולצאצאיו" כפי שהוא מעלה אותם שם , הוא יגלה שיש קושי מסוים להבין את דבריו . אך כרגע נניח לזה , לדרך הכתיבה המיוחדת שלו , ונתרכז בעוצמת הטקסט שלפנינו . במילים הללו מקלל אלוהים את האישה על כך שהייתה הראשונה והלהוטה ביותר להמרות את פיו . ואם נזכור את הנסיבות שבהן אומר אלוהים את הדברים להורינו הראשונים , כאשר הוא מודיע על פסיקתו ומכריז על זעמו על שניהם בשל העובדה שלא צייתו לו , אין להניח שזה היה הזמן שבו אלוהים העניק לאדם הראשון זכויו...  אל הספר
רסלינג