פרק ד על זכות הריבונות של אדם הראשון, מתוקף הענקה מאת האל, בראשית א, 28

לאחר שעברנו סוף–סוף את הפסקה הקודמת , שעליה התעכבנו זמן כה רב , לא בשל עוצמת הטיעונים וטיעוני הנגד , אלא בשל מורכבות המילים ומשמעותן המפוקפקת , הבה נמשיך לטיעונו הבא לגבי ריבונותו של אדם הראשון . המחבר אומר לנו במילותיו של סלדן , ש"אדם הראשון , על ידי הענקה מאת האל ( בראשית א , ( 28 נעשה לשליט הכללי על הכול , לא בכך שניטל ממנו תחום שלטוני פרטי לעצמו , אלא בכך שהענקה זו לא כללה את ילדיו . הגדרה זו של , "סלדן אומר המחבר , " תואמת את ההיסטוריה שמסופרת בתנ"ך ואת ההיגיון . "הטבעי ובהקדמה לעיונים על אריסטו , הוא אומר כך : " הממשל הראשון בעולם היה מלוכני תחת אבי כל בשר , כאשר אדם הראשון נצטווה לפרות ולרבות ולמלא את הארץ ולכובשה ; ועל ידי כך שניתן לו כוח שלטוני על כל היצורים , הוא היה בכך למלך על כל העולם , ולאיש מצאצאיו לא הייתה זכות בעל ת על דבר כלשהו אלא אם כן אדם הראשון העניק לו זכות זו , או נתן לו רשות , או הוריש לו אותה ; ' , 'הארץ נאמר בתהלים , ' נתן לבני , 'אדם מה שמראה שהזכות נובעת מן . "האבהות בטרם אגש לבחון את הטיעון הזה , ואת הטקסט שעליו הוא מבוסס , מן הראוי לבקש להסב את תשומת לב ה...  אל הספר
רסלינג