פרק ג על זכות הריבונות של אדם הראשון, שניתנה לו על ידי הבריאה

בהקדמה לעיונים על הפוליטיקה של אריסטו , אומר לנו סר רוברט : " לא נוכל להניח את קיומה של חירות טבעית של המין האנושי מבלי שנדחה את עובדת בריאתו של אדם . "הראשון אולם אינני מבין כיצד העובדה שאדם הראשון נברא — בריאה שלא הייתה אלא קבלת קיום באורח ישיר מישות כול–יכולה , מאת יד אלוהים — העניקה לו ריבונות על דבר כלשהו , ומכאן שאינני מבין כיצד הנחת קיומה של חירות טבעית של המין האנושי לא תיתכן מבלי שנדחה את עובדת בריאתו של אדם הראשון , והייתי שמח אילו מישהו אחר ( משום שהמחבר לא הואיל בטובו לעשות זאת ) יפענח זאת במקומו . שכן אינני רואה כל קושי להניח את קיומה של החירות האנושית , אף על פי שמאז ומעולם האמנתי בבריאתו של אדם הראשון . הוא נברא , או החל להתקיים , באמצעות כוחו המיידי של האלוהים , ללא התערבות של הורים או קיומו המוקדם של מין קודם כלשהו שהוליד אותו , כאשר אלוהים החליט שהוא רוצה לברוא אותו ; וכך קרה גם עם האריה , מלך החיות לפניו , על ידי אותו כוח בריאה של אלוהים . ואם עצם הקיום שהוענק על ידי אותו כוח בדרך זאת , נותן שלטון , מבלי לעשות שום דבר נוסף , כי אז המחבר , באמצעות הטיעון שלו , יוכל לה...  אל הספר
רסלינג