פרק ב על השלטון האבהי והמלכותי

טענתו העקרונית של סר ר"פ היא , ש"בני אדם אינם חופשיים באופן . "טבעי זהו הבסיס שעליו עומדת , לשיטתו , המלוכה האבסולוטית , בסיס שממנו היא מתרוממת לגובה כה רב עד שכוחה הוא מעל לכל כוח שהוא , , Caput inter nubile כה גבוהה היא מעל לכל הדברים הארציים והאנושיים , עד אשר המחשבה אינה יכולה להשיגה ; שכל ההבטחות והשבועות , המחייבות את האלוהות האינסופית , אינן יכולות להגבילה . אך אם בסיס זה נופל , כי אז נופל אתו הבניין כולו , וממשלות תשובנה ותי נה בדרך הישנה , מתוך תכנון והסכמה של בני אדם היכנעו" ) לכל מוסד ( "אנושי להשתמש בתבונתם ולהתאחד לכדי חברה . כדי להוכיח את טענתו העקרונית הזו , הוא אומר לנו כך : " בני אדם נולדו משועבדים , "להוריהם ולפיכך אינם יכולים להיות חופשיים . והוא מכנה סמכות זו של ההורים בכינויים " סמכות , "מלכותית " סמכות , "אבהית " זכות האבה . "ת ניתן היה לצפות כי בפתיחת חיבור מעין זה , שעליו מושתתת סמכותם של השליטים וצייתנותם של הנתינים , יאמר לנו המחבר באופן מפורש מהי אותה סמכות אבהית , יגדיר אותה , גם אם לא יגביל אותה , משום שבחיבורים אחרים שלו הוא אומר לנו שהיא בלתי מוגבלת ואינה...  אל הספר
רסלינג