פרק א ההקדמה

העבד ת היא מצב כה רע ונקלה , והיא עומדת בניגוד כה ישיר למזגה הנדיב ולאומץ לבה של א מתנו , עד אשר יקשה להאמין שאנגלי , כל שכן ג'נטלמן , ילמד עליה זכות . ובאמת , צריך הייתי להתייחס לספרו של סר רוברט פילמר , פטריארכה , כמו גם אל כל חיבור אחר המנסה לשכנע את כל בני האדם שהם עבדים , וכי כאלה עליהם להמשיך להיות , כאל עוד תרגיל מחוכם , דוגמת זה שעשה מי שכתב את חיבור התהילה לנירון , ולא כאל דיון רציני , המתנהל בכובד ראש . שכן רצינותן של הכותרת ושל האיגרת , התמונה שעל גבי הכריכה הקדמית , והשבחים שלהם זכה הספר , תובעים ממני להאמין שהמחבר והמוציא לאור אמנם רציניים הם . לפיכך לקחתי אותו לידי בציפייה דרוכה , וקראתיו במלוא תשומת הלב , כראוי לחיבור שחולל מהומה כה רבה עם הופעתו . אינני יכול אלא להתוודות שהופתעתי עד מאוד מכך שבספר , שאמור היה לספק שלשלאות למין האנושי כולו , לא מצאתי אלא חבל מתפורר , שיכול אולי לשמש את אלה שעניינם ומטרתם לזרות חול בעיני הבריות , והם מיטיבים להוליכם שולל ; אך באמת אין בכוחם לשעבד את מי שעיניהם פקוחות , שמידה של שכל בראשם , המסוגלים להבין ששלשלאות אינן אלא מלבוש רע , ואין ...  אל הספר
רסלינג