פתח דבר

לקורא , לפניך ראשיתו ואחריתו של דיון על אודות הממשל . אין כל טעם לספר לך מה עלה בגורלם של העמודים שאמורים היו להיות בתווך , ושמספרם עלה על מספר העמודים המונחים לפניך . כולי תקווה שהעמודים שנותרו די בהם כדי לבסס את כס מלכותו של מלכנו ויליאם , מחדש המלוכה הגדול , ולחזק את זכותו לשלטון בהסכמת העם , הנתונה לו יותר מלכל שליט אחר בעולם הנוצרי , בהיותו השליט החוקי היחיד . וכן כדי להצדיק בעיני העולם את העם האנגלי , שאהבתו לזכויותיו הטבעיות והצודקות ונחישותו לשמור עליהן הושיעו את האומה כשזו עמדה על סף עבדות והרס . אם מוצדק השבח שאני מעניק לעצמי , ועמודים אלה אמנם מכילים את העדויות לכך , לא יורגש חסרונם של העמודים שאבדו , והקורא יוכל לבוא על סיפוקו גם בלעדיהם . שכן דומני שלא יעמדו לרשותי לא הזמן ולא הרצון לטרוח שוב ולהשלים את החלק החסר של תשובתי על ידי מעקב מחודש אחר סר רוברט , ואחר שיטתו המופלאה , על כל נפתוליהם ועמימותם של ענפיה השונים . המלך וגוף האומה כבר הפריכו את הנחותיו במידה כה רבה , עד אשר אני מניח שמעתה איש לא יעז לדבר בציבור נגד ביטחוננו המשותף ולהגן על העבדות , ואיש לא ילך שולל אחר ס...  אל הספר
רסלינג